Informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT a v souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 obdržíte začátkem května prostřednictvím svých třídních učitelů podrobné informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020.

 

Podle § 1 uvedené vyhlášky k hodnocení žáků budou učitelé převážně vycházet:

 

  • z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (tj. od 1. 2. do 10. 3. 2020),

 

  • podpůrně z podkladů hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (školní skupiny),

 

  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

 

 

Mgr. Oldřich Anděl

      ředitel školy