II.E a II.F v DDM Jánského

V říjnu navštívili žáci druhých tříd DDM Jánského. Ekoprogram „Jak to chodí v mraveništi“ se dětem moc líbil. Povídali si zajímavosti o lesním mravenci a srovnánali jej s pohádkovým Ferdou. Řešili také vědecký úkol, skládali potravu pro mravence, závodili ve velkém mravenčím závodě, pozorovali mraveniště s královnou, hráli hru na mravkolva.