Hurá, budeme mít ZOO!

Ve dnes 12. a 14. října se žáci 3.E a 2.F zapojili do projektu matematické gramotnosti. Lektorky si pro nás připravily program, který děti nadchl. Žáci si v něm procvičovali základy matematického myšlení, vyzkoušeli si programování i prostorovou představivost. Děti byly tak nadšené, že stály fronty na další a další příklady J.