Hodina vlastivědy na radnici

Učivem vlastivědy čtvrtých ročníků je kromě historie i poznávání naší vlasti. K tomu samozřejmě patří i seznámení s městem a krajem, ve kterém žáci žijí. A tak se naši čtvrťáci v hodinách vlastivědy teoreticky připravili a vyrazili na radnici, kde je přivítal primátor města Olomouce Martin Novotný. Žáci měli spoustu dotazů, které se týkaly připravovaných projektů v Olomouci. Ptali se na dětská hřiště, novou tramvajovou trať, pořádání koncertu Ewy Farne, budování nového nákupního centra, jaké dětství měl pan primátor a kdo může zastávat funkci primátora města. Primátor se žákům svěřil i se svými sny, když byl stejně starý, jako jsou dnes oni.

Na závěr primátor města pozval žáky i k sobě do pracovny. Zde mohli nahlédnout do pamětní knihy s podpisy významných osobností. Taktéž je seznámil s historickým obrazem, který je součástí jeho pracovny a znázorňuje město v minulosti.

Poté se žáci s primátorem města rozloučili a jako poděkování mu předali obrázky, které sami nakreslili.