Exkurze na katedře mikrobiologie LF UP

Ve čtvrtek 2. února jsme s 13 vybranými žáky 9.B a9.Cnavštívili LF UP Palackého, a to katedru mikrobiologie. Žáci pomocí sterilních vatiček navlhčených ve sterilní destilované vodě na 10 vybraných místech školy, kde se vyskytuje největší počet dětí naší školy, den předem odebrali vzorky.

Ty jsme si vzali s sebou na exkurzi, kde nám naše vzorky vykultivovali a vyhodnotili. Pan doktor Pavel Sauer nám ukázal a vysvětlil, jak v laboratoři jejich katedry vzorky zasílané lékaři u nich kultivují a hodnotí, které baktérie a viry nás obklopují a jaké onemocnění způsobují. Po týdnu jsme se dozvěděli, že všechny vzorky „prošly“, obsahovaly pouze běžné plísňové kolonie a stafylokoky, které nás běžně obklopují. Ani vítěz školního kola chemické olympiády neobsahoval ve slinách žádné patogenní mikroorganizmy. Děkujeme všem paním uklízečkám, které se o nás tak pečlivě starají a díky nim nás ve škole neobklopují žádné nebezpečné bakterie.