Exkurze 5.E na dotřiďovací linku

V Olomouci existuje místo, přes které prochází tříděný odpad z barevných kontejnerů ve městě. Žáci 5. E v pondělí 12. 5. 2014 zjistili, co na tomto místě s takovým odpadem Technické služby města Olomouce provádí a dozvěděli se, kam jednotlivé suroviny putují dál a proč je důležité odpad třídit.