e-Twinning v 6.B

Již od listopadu se žáci 6.B účastnili e-Twinningového vánočního projektu s názvem „Christmas and New Year Traditions“. Do projektu se celkem zapojilo 9 evropských škol. Kromě té naší to byly také školy z Polska, Řecka, Francie, Itálie, Slovenska a Rumunska a protože většinou těchto jazyků nikdo z nás nemluví, odehrávala se veškerá komunikace v angličtině. V první fázi si žáci navzájem představili svoji třídu, školu a město pomocí powerpointových prezentací. Poté nás čekalo vytváření vánočních přáníček, která jsme odeslali v průběhu prosince. Těsně před Vánoci a po lednovém návratu do školy došla přáníčka také nám. Měli jsme z nich velkou radost a doufáme, že si i v příštím roce budeme moci své znalosti angličtiny ověřit v praxi podobným způsobem.