Důležitá povolání

Dnes měli žáci 1. stupně v rámci výuky prvouky a přírodovědy možnost prohlédnout si vybavení dvou hasičských aut, seznámit se s náročnou prací hasičů a s tím, jak se chovat při mimořádných událostech. Znalost důležitých telefonních čísel byla samozřejmostí.