Den Země v DDM

Žáci 1. - 3.tříd oslavili Den Země v přírodě. Pěkný program pro děti připravili pedagogičtí pracovníci z DDM na Tř. 17. listopadu. Žáci plnili úkoly výtvarné, přírodovědné a tělovýchovné. Letos se akce konala pod názvem „Příběhy Země“.