„Den stromů“ v prvních třídách

Žáci 1.E a 1.F oslavili „Den stromů“ prvním projektovým dnem. V pátek 18.10. se proto učili netradičně. Zkusili pracovat ve skupinách, poznávali stromy v okolí školy. Nakonec vyrobili z žaludů „dubánky“-postavičky ze stejnojmenné knížky, která je bude provázet celým školním rokem.