Den podle Ámose

Den 28. březen 2018 jsme společně na naší škole tradičně oslavili hrou, do které se zapojili jak všichni žáci, tak pedagogové. Každá paní učitelka si připravila nějaké téma a netradiční formou se jej snažila dětem přiblížit. Tento rok si žáci mohli vybrat z devíti stanovišť. 1. Děti sii lámaly své hlavičky s rébusy a hlavolamy. 2. Zde se žáci něco dozvěděli formou hry o Velikonočních tradicích nejen u nás, ale i v okolních státech. 3. Najednou se děti octly v ZOO, kde se dovídaly zajímavé věci z říše živočišné. S nelehkými úkoly si navzájem pomáhaly ve skupinách. 4. Na tomto stanovišti se všichni slétli do včelího úlu, kde jim včelka Mája vyprávěla, jak to u nich doma vlastně chodí a kolik dá práce se o celý roj postarat. 5. Vše, co se dá uvázat a také jakými uzly, už ví ti, co byly na této zajímavě hodině. 6. Zde se žáci proměnili v zoology, cestovatele, lovce a další profese, aby se mohli zapojit do hry o JUMANGI. 7. Na tomto stanovišti se děti přenesly do oázy klidu, kde si mohly vykoušet relaxační masáž a seznámit se s dalšími relaxačními technikami. 8. Fitness cvičení s hudbou a čikami. 9. Pohyb - to je kamarád. Různé známé i neznámé soutěživé hry ve skupinkách.