DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V 1. TŘÍDÁCH

Dne 1. listopadu se již tradičně konal Den otevřených dveří pro rodiče našich prvňáčků. Této příležitosti využili s velkým zájmem nejen rodiče, ale i babičky, dědečkové a sourozenci, aby se podívali, co se naši prvňáčci za první dva měsíce naučili. Všichni žáci s nadšením předváděli, že už zvládnou číst slabiky a slova z probraných písmen a psát první tvary psacích písmen do písanky. V hodině matematiky zábavnou formou počítali příklady, slovní úlohy a společně našli ztracené výsledky. Někteří odvážní školáci se ujali i role učitele a „učili rodiče“, jak správně tvořit příklady k obrázkové předloze.

Rodiče byli z pokroků svých dětí nadšeni!

A paní učitelky měly radost, že mohou ukázat, jak výuka může být pestrá a zábavná.