Den lesa, aneb povídání o lese v lese

V pátek 19. září děti 3.E, 3.F a 4.E podnikly výlet za poznáním do lesa na Svatém Kopečku u Olomouce. Prožili jsme den plný překvapení. Děti pozorovaly kácení stromů, odvětvování, štěpkování a odvoz klád koňmi. Vyzkoušeli jsme si práci lesníků: měření výšky stromů, vruty jejich stáří a vitalitu. Celé dopoledne nás provázeli výr velký, liška a ochočená vydra. Nechybělo plnění úkolů na stanovištích a opékaní špekáčků.