Den dětí

Třeťáci oslavili Den dětí. Plnili zábavné úkoly z českého jazyka, kde se objevovaly rýmy, rčení, přesmyčky, křížovky na doplňování pohádkových postav a vyjmenovaných slov. V matematice luštili zašifrované zprávy zaměřené na počítání do 1000, rovinné útvary a geometrická tělesa. V prvouce si procvičili lidské smysly a v tělesné výchově plnili úkoly na rozvoj obratnosti. Úkoly vypracovávali s nadšením a aktivity se jim velmi líbily.