Co dělali žáci druhých tříd v době výměny oken

Výměna oken v měsíci dubnu vyhnala žáky 1. – 3. třídy z budovy, ale učit se nepřestali. Druháci si prostřednictvím exkurzí prohlédli centrálu HZS, Dóm sv. Václava a Hradiska a zúčastnili se mnoha výukových programů, např. poznali tajemství Vlastivědného muzea, povídali si o Zdeňku Svěrákovi v Knihovně Antonína Šprince, prožili Den Země v DDM a také zhlédli hudební představení Jiřího Žáčka Aprílová škola. Žáci tak získali mnoho nových informací a zážitků i mimo školní lavice a nyní už se můžeme všichni radovat z nových oken.