Chemický projekt 8.B

V pondělí 13.11. se třída 8.B zúčastnila chemického projektu na Gymnáziu Čajkovského. Téma, se kterým se mohli žáci lépe a netradičně seznámit, bylo „KOVY“. Na žáky čekaly nejenom demonstrační pokusy v učebně chemie, ale mohli si prakticky vyzkoušet některé pokusy sami. Hravě mohou teď konkurovat alchymistům, protože už umí vyrobit zlato. Už ví, jak hoří hořčík, jak barví plamen kationty alkalických kovů, jak vyrobit amatérský hasící přístroj a že když se dělá “hořící cestička“, musí se potom vyvětrat celá učebna chemie.

Mgr. Silvie Svobodová