Chemici z Heyráku stále v akci

Ve středu 26.2. jsme navštívili s chemickým kroužkem Katedru analytické chemie Přírodovědecké fakulty UP. Už víme, že analýza je rozbor látek, že chemiky zajímá, co všechno zkoumaný vzorek obsahuje a taky kolik tam toho je. Bez analytiků by se neobešla kontrola kvality třeba potravin, všechny nás pobavila osobní karta z plynového chromatografu klobásy a moravského uzeného. Taky už víme, co to je zmijovec, a proč smrdí. Jako správní chemici z Heyráku jsme si zopákli i princip polarografu a připomněli si Jardu Heyrovského. Sami jsme si vyzkoušeli pár důkazových reakcí, připravili si berlínskou modř, prchající skořici, barevné plamínky a nakonec jsme si vyredukovali stříbro roztokem glukózy a to si odnesli domů v ependorfce. Škoda, že to nejde se zlatem!?