Celorepublikové finále Mladého chemika 2018

V úterý 12.6. se konalo celostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, a to na akademické půdě Fakulty chemicko-technologické Univerzity  Pardubice. Školního kola se letos zúčastnilo rekordních 15 000 žáků 9.ročníku základních škol z celé republiky a do finále se probojovalo 39 nejlepších finalistů. Mezi nimi i Martin Špit z 9.B. Své znalosti musel prokázat v teoretické části a chemické dovednosti v praktické části. Dlouhé čekání na slavnostní vyhlášení výsledků, kterého se zúčastnili děkani fakult, rektor univerzity, náměstkyně ministra školství, významní představitelé města Pardubice a sponzorských firem, jsme si krátili při chemických pokusech a science show IQLANDIE Liberec.

Martin obsadil 21.místo a my mu děkujeme za vzornou reprezentaci školy a doufáme, že se chemii bude věnovat i nadále.   

 

Silvie Svobodová