BESEDA PROTI DROGÁM

Dne 30.4.2012 proběhla přednáška pro žáky 8.B ZŠ Heyrovského. Primárně zaměřena byla na prevenci proti užívání návykových látek. Projekt v rámci společenské aktivity ve spolupráci s P-centrem zajistila skupina studentů Moravské vysoké školy z Olomouce (MVŠO). Hlavním cílem bylo žáky seznámit a varovat před možnými následky užívání drog, omamných a návykových látek na fyzické a psychické zdraví jedince.

Ludmila Balíková