ABRAKA a finanční gramotnost

Na podporu finanční gramotnosti žáků I. stupně k nám ve čtvrtek 20.února zavítalo interaktivní hudební divadlo ABRAKA. Formou výstižných písniček a krátkých zábavných scének, ve kterých si děti mohly zahrát, se žáci 3. – 5. ročníku seznámili se vznikem obchodu a peněz, s jejich významem a správném hospodaření.

Co jsme zažili? Směnu zboží za sůl, šátky i zlaťáky. Byli jsme svědky špatného hospodaření krále – jeho zbytečného utrácení, zadlužení a úpadku království. Připomenuli jsme si používání bankovek a kreditních karet, objednávku a platbu přes internet. Objasnili jsme si i další pojmy, např.: investice, dluhy, půjčky, splácení,….., zkrátka, jak zacházet s penězi, abychom se nedostali do problémů.