Volá Tapír, třiďte papír

Naše škola se ve školním roce 2015/2016  opět zapojila do školní soutěže ve sběru tříděného papíru Volá tapír, třiďte papír!, kterou společně pořádají SmOl, TSMO a Sluňákov v rámci dlouhodobé kampaně propagující třídění odpadu v Olomouci „Jakpak dopad odpad?“ Letos jde již o 8. ročník této soutěže ve sběru tříděného papíru.

Termíny:

· vyhlášení: 1. září 2015

· ukončení 8. ročníku: 22. dubna 2016

· vyhlášení výsledků: 1. 5. 2016 v rámci Ekojarmarku na Horním náměstí v Olomouci - součást programu největšího ekologického festivalu v ČR pro veřejnost Ekologických dnů Olomouc

Hodnocení a organizace soutěže:

Počet kilogramů vybraného papíru se přepočítává na počet všech žáků přihlášené školy (pracoviště).

Finanční příspěvek za vytříděný papír bude realizován na konkrétní účet sdělený školou. Finanční příspěvek za sebraný papír: 1,8 Kč/kg papíru. 

Kontejnery v dohodnutých termínech přistaví TSMO zdarma.

Odměny:

První tři školy, které vytřídí a odevzdají nejvíce papíru na žáka, získají odměnu:

 1. místo 10 000 Kč

 2. místo 7 000 Kč

 3. místo 5 000 Kč

Skokan roku = 5000 Kč pro školu, která dosáhla nejlepšího zlepšení oproti průměru ze tří předchozích let

 

Naše tradice: Nejlepší sběrači i třídy budou ještě vyhodnoceni v rámci naší školy na konci školního roku.