VOICES – The Voice of European Teachers

Naše škola získala možnost zapojit se do nového mezinárodního projektu „VOICES – The Voice of European Teachers“, jehož úvodní konference se konala v březnu 2013 v Bruselu.

Projekt by měl být zaměřen především na spolupráci učitelů deseti evropských zemí – Rakouska, Belgie, České republiky, Itálie, Nizozemska, Portugalska, Španělska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie. Z každé země je hlavním partnerem některá z akademických vzdělávacích institucí (v případě ČR je to katedra pedagogiky PdF UP Olomouc), která ke spolupráci přizývá i několik základních škol ze zúčastněné země.

Projekt tedy bude probíhat jak v rovině akademické, ale časem by se spolupráce měla rozvinout i mezi zúčastněnými školami z praxe.

Naše škola spolu s katedrou pedagogiky PdF UP hostila setkání vedoucích pracovníků projektu, tzv. steering group, v září 2013. Všichni hosté si z Heyráku odnášeli jen samé pozitivní zážitky, ve škole se jim velmi líbilo, a my už se těšíme na další mezinárodní spolupráci.

Více informací na www.european-teachers.eu