Učíme se dál - Erasmus +

Erasmus+  

Klíčová akce 1 - Mobilita pracovníků škol – „Učíme se dál“

2018-1-CZ01-KA101-047285

 

 

Doba realizace. 1. 6. 2018 – 31. 8. 2019

 

Profesní rozvoj (stafftraining) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na kurzech či stínování.Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě konkrétních potřeb školy jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků.

 

Tento projekt byl kompletně realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Díky tomuto projetu měli pedagogičtí pracovníci školy možnost zúčastnit se vzdělávacích akcí v zahraničí, což přispělo k jejich profesnímu rozvoji. Projektu se zúčastnili učitelé s různou délkou pedagogické praxe působící na I. i II. stupni, 9 ze ZŠ Heyrovského a 2 z odloučeného pracoviště ZŠ Čajkovského. Realizované mobility (celkem 11):

a) jazykový kurz angličtiny (2 účastníci – aprobovaní učitelé nejazykových předmětů na II. stupni)

b) jazykově – metodický kurz angličtiny (9 účastníků – 8 x aprobovaní učitelé angličtiny na I. i II. stupni, 1 x aprobovaný učitel němčiny na II. stupni)

Mobility zaměřené na angličtinu a byly realizovány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (UK) a v Irsku, mobilita zaměřená na němčinu byla realizovaná v Rakousku.

 

add a)

Mgr. Ondřej Kalina EC London Euston House - General English Course 3. 12. 2018 – 14. 12. 2018, London (UK)

Mgr. Michala Navrátilová CES Edinburgh- General English Course 1. 7. 2019 – 12. 7. 2019, Edinburgh (UK)

 

add b)

Mgr. Ludmila Balíková ELC Brighton – English in the Primary Classroom 15. 4. 2019 – 26. 4. 2019, Brighton (UK)

Mgr. Jitka Berková CES School Dublin – Further Professional Development Course - CLIL 29. 7. 2019 – 9. 8. 2019, Dublin (Irsko)

Mgr. Kateřina Dzurjaniková ActiLingua Academy – Metodický kurz pro učitele NJ 15. 7. 2019 – 29. 7. 2019, Wien (Rakousko)

Mgr. Iva Frýbortvá CES Edinburgh – Methodology and Language Development 1. 7. 2019 – 12. 7. 2019, Edinburgh (UK)

Mgr. Michaela Konečná Edinburgh School of English – Language and Methodology Refresher Course 21. 4. 2019 – 3. 5. 2019, Edinburgh (UK)

Mgr. Jana Manová York Associates – Technology Enhanced Learning 30. 7. 2018 – 10. 8. 2018, York (UK)

Mgr. Sandra Podhorná Lake School of English – Creative Teaching Primary - CLIL 11. 3. 2019 – 22. 3. 2019, Oxford (UK)

Mgr. Marie Stavinohová Lake School of English – Creative Teaching in Primary Classroom5. 11. 2018 – 9. 11. 2018, Oxford (UK)

Mgr. Iveta Ženožičková Lake School of English – Creative Teaching Secondary - CLIL 11. 3. 2019 – 22. 3. 2019, Oxford (UK)