Režim dne

ZMĚNY V ORGANIZACI ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

Provoz ŠD    

- ranní družina –          6.00 –  7.40 hodin                                                 

-  odpolední družina -  11.40 – 16.30 hodin!

 

 

Čipy pro vyzvedávání dětí ze ŠD:

 - Rodiče dětí a 4. ročníku, mohou zakoupené čipy vracet do 11.9.2020 na budově ŠD kterékoli paní vychovatelce. Po tomto termínu již nebude možné čip vrátit, zůstane tak vaším mejetkem.

- Čip zakoupený po 1.9.2020 nebude vratný, zůstává tak majetkem rodičů.

 

 

Vzhledem k mimořádné situaci nebudou v rámci školní družiny žádné zájmové kroužky až do odvolání.

 

Z hygienických důvodů nebudou mít od 2. září rodiče přístup do budovy školy a školní družiny.

 

 

REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Ranní provoz

 

6.00 – 7.20    scházení dětí,individuální činnosti,hry a stavebnice

 

7.20 - 7.40     ranní zaměstnání ( vyprávění,hádanky, jazykolamy, rozcvička, společenské hry )

 

7.40                odchod do vyučování

 

 

Odpolední provoz

 

11.40 – 14.00   - příchod dětí z vyučování do školní družiny (dle rozvrhu tříd)

                           - hygiena, oběd

                           - odpočinková činnost a relaxační činnost – poslech relaxační hudby, četba

 

14.00 – 15.00   - zájmové činnosti – výtvarné, pracovní, hudební, přírodovědné, sportovní činnosti, vycházky, pobyt venku

 

Upozorňujeme rodiče, že v tuto dobu můžeme být mimo budovu školy. Prosíme Vás, abyste tohle respektovali a vyzvedávali si děti buď do 14.00 nebo po 15.00 hodině. Děkujeme!

 

15.00               - první odchody dětí

 

15.00 – 16.00   - postupné odchody dětí, didaktické hry 

                           - příprava na vyučování

 

16.00 – 16.30    individuální rekreační a zájmová činnost