Režim dne

Ranní provoz

 

6.00 – 7.30        scházení dětí, individuální činnosti, hry a stavebnice

7.30 – 7.45        ranní zaměstnání (vyprávění, hádanky, jazykolamy, rozcvička, hry)

7.45                   odchod do vyučování

 

Odpolední provoz

 

11.40 – 12.50    rekreační činnosti (individuální hry nebo hry v místnosti)

12.50 – 13.00    hygiena, odchod do jídelny

13.00 – 13.30    oběd

13.30 – 14.00    odpočinková a relaxační činnost (poslech relaxační hudby četba)

14.00 – 15.00    zájmové činnosti ( Hv, Vv, Pv, sportovní,…)nebo rekreační sporty a pobyt v přírodě, vycházky,…

15.00                  první odchody dětí, spojování oddělení

15.00 – 15.30    postupné odchody dětí, didaktické hry, individuální činnost

15.15 - 17.00    zájmové kroužky ŠD 

15.30                  sloučení všech oddělení do herny

15.30 – 17.00   individuální, rekreační a zájmová činnost