Inovace výuky angličtiny

Ve školním roce 2011/12 a 2012/13 je naše škola zapojena do projektu "Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií", který je určen  vybraným základním školám v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Projekt financovaný prostřednictvím Evropské unie je zaměřen především na praktickou výuku a aplikaci anglického jazyka ve spojení s dovedností žáků užívat moderní výpočetní technologie. Cílem je naučit žáky tvořit prezentace za použití převážně internetových zdrojů a svoje prezentace potom také předvést a obhájit, samozřejmě v angličtině. Jedná se o aktivity velmi praktické a dnes i stále častěji vyžadované, takže věříme, že projekt bude úspěšný. Aktivity projektu jsou určeny žákům 7. - 9. ročníku a jsou realizovány formou zájmového kroužku. Zájmový kroužek bude zakončen soutěží (žáci se nejprve utkají ve školním kole, potom v kole krajském a na závěr vítězové krajských kol), jejíž hlavní cenou je týdenní pobyt ve Velké Británii pro vítěze a jeho doprovod. Vzhledem k omezené kapacitě a nárokům na úroveň znalosti angličtiny projekt probíhal v loňském roce v jazykové třídě 9. B a v letošním roce v loňské 8. B.

V rámci projektu je z Evropských strukturálních fondů financována nejen výuka všech žáků, ale také nákup učebního materiálu, slovníků apod. i technologické vybavení, které smysluplně obohatí zázemí školy a bude sloužit běžné výuce angličtiny a informačních technologií.

 

Projekt byl ukončen v červnu 2013.