EU Peníze školám

Projekt EU peníze školám

 

Název projektu: Máme šanci číst, zkoumat a tvořit

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1217

Datum zahájení realizace projektu: 1.2.2011

Datum ukončení realizace projektu: 31.7.2013

 

Projekt, do kterého se naše škola zapojila v únoru 2011, je ukončen.

Cíle projektu byly postupně naplňovány během tří školních roků, a to jak realizací klíčových aktivit (inovací a individualizací výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, přírodních věd, matematiky a ICT), tak i zlepšením materiálního zázemí pro žáky i pedagogické pracovníky.

Na projektu se aktivně podílelo 15 učitelů v rámci individualizací, 29 učitelů v rámci inovací. Bylo odučeno 1224 individualizovaných hodin a vytvořeno 1752 inovovaných vzdělávacích materiálů, které jsou a budou pedagogy využívány i po ukončení projektu.

Díky obdrženým finančním prostředkům jsme mohli vylepšit i materiální zázemí - vybavit některé učebny interaktivními tabulemi, nahradit zastaralé počítače, rozšířit knižní fond ve školní knihovně a doplnit další potřebné pomůcky.