ZŠ Čajkovského - zájmové útvary

 
Vážení rodiče, 
zájmové kroužky pro rok 2018/2019 probíhají od měsíce října.

 

 

 

název kroužku

vyučující

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

             

Výtvarný (chlapci+dívky)

 2. – 3. třída

p.vych. Monika Plachá

14.00 – 15.00

       

Florbal

(chlapci)

 2. - 3. třída

p. vych. Michaela Hlochová

 

 

 

14.00 – 15.00

 

Pěvecký

(chlapci+dívky)

1. - 3. třída

p. vych. Hana Antalová

 

14.00 - 15.00