ZŠ Čajkovského - zájmové útvary

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2017/2018

 Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost zařadit Vaše dítě do níže uvedených kroužků.