ZŠ Čajkovského - školní družina

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2017/2018

 

ŠD I.  - 3.E a část 3.F /vychovatelka Bc. Kateřina Chmelařová/

ŠD II. - 1.E /vychovatelka Hana Antalová/

ŠD III. - 2.E a část 3.F /vychovatelka Anna Jenčíková/

ŠD IV. - 2.F a část 3.F /vychovatelka Michale Hlochová Dis./

 

Ranní provoz                6.00 – 7.40

6.00 – 7.10 

 

 

7.10 – 7.15           

7.15 – 7.40                   

příchod dětí do ŠD, individuální činnost dětí dle zájmu, společenské hry, hra se

stavebnicemi, kostkami, volné kresleni, relaxace, četba časopisů

úklid hraček, ukončení individuálních činností

didakticky cílené činnosti, příprava na vyučování hrou, pohybová chvilka

odchod dětí do tříd

 

Odpolední provoz         11.40 – 16.30 

11.40 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 13.15

 

14.55 - 15.00

15.00 - 16.30

převzetí dětí do ŠD, org. pokyny - příprava na oběd, hygiena, oběd

relaxace, četba, besedy       

příprava na zájmové a rekreační činnosti, od 13.15 rekreační činnosti, zájmové

útvary, didakticky cílené činnosti, pobyt venku, hřiště

úklid ŠD, odchody dětí domů, přechod dětí do oddělení dle služeb vychovatelek

společné hry, odchody dětí domů

 

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. - 3. ročníku.

Ve výjimečných případech jsou přijati i žáci 4. ročníku, a to na základě opodstatněné žádosti rodičů a jen do naplnění kapacity školní družiny.