ZŠ Čajkovského - kontakty

adresa: Čajkovského 11, Olomouc 779 00
telefon: 585 425 401
telefon školní jídelny: 585 438 315

Mgr. Jitka Berková
vedoucí učitelka
3.F 585425401 jitka.berkova@zsho.cz
Mgr. Dana Veselá
učitelka
2.E 585425401 dana.vesela@zsho.cz
Mgr. Jitka Ševčíková
učitelka
2.F 585425401 jitka.sevcikova@zsho.cz
Mgr. Lucie Valušová
učitelka, metodik prevence
3.E 585425401 lucie.valusova@zsho.cz
Mgr. Ivana Burianová
učitelka
4.E 585425401 ivana.burianova@zsho.cz
Mgr. Veronika Bartálová
učitelka
5.E 732 545 544 veronika.bartalova@zsho.cz
Mgr. Marie Stavinohová
učitelka
585425401 marie.stavinohova@zsho.cz