ZŠ Čajkovského - kontakty

adresa: Čajkovského 11, Olomouc 779 00
telefon: 585 425 401
telefon školní jídelny: 585 438 315

Mgr. Iveta Krhovská
učitelka
585758050 iveta.krhovska@zsho.cz
Mgr. Ivana Hlaváčová
učitelka
585758050 ivana.hlavacova@zsho.cz
Mgr. Markéta Skácelová
učitelka
585758050 marketa.skacelova@zsho.cz
Mgr. Monika Babičková
učitelka
585458050 monika.babickova@zsho.cz
Mgr. Jitka Berková
vedoucí učitelka
585425401 jitka.berkova@zsho.cz
Mgr. Jitka Berková
vedoucí učitelka odloučeného pracoviště Čajkovského
585425401 jitka.berkova@zsho.cz
PaedDr. Dana Bouzková
učitelka
585758039 dana.bouzkova@zsho.cz
Mgr. Hana Lipovská
učitelka
585758039 hana.lipovska@zsho.cz
Mgr. Dagmar Švestková
učitelka
585758039 dagmar.svestkova@zsho.cz
Mgr. Olga Shaaban Zemčáková
učitelka
585425401 olga.shaaban.zemcakova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Navrátilová
výchovný poradce pro I. stupeň
585758037 katerina.navratilova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Navrátilová
učitelka
585758037 katerina.navratilova@zsho.cz
Mgr. Marie Lipowski
učitelka
585758037 marie.lipowski@zsho.cz
Mgr. Radek Patsch
učitel
585758037 radek.patsch@zsho.cz
Mgr. Dana Veselá
učitelka
585425401 dana.vesela@zsho.cz
Mgr. Jitka Ševčíková
učitelka
585425401 jitka.sevcikova@zsho.cz
Mgr. Jarmila Drápalová
učitelka
585758042 jarmila.drapalova@zsho.cz
Mgr. Ivana Rozsívalová
učitelka
585758042 ivana.rozsivalova@zsho.cz
Mgr Jiří Štrajt
učitel
585758042 jiri.strajt@zsho.cz
Mgr. Lucie Valušová
učitelka, metodik prevence
585425401 lucie.valusova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Dubanská
učitelka
585425401 katerina.dubanska@zsho.cz
Mgr. Simona Trávníčková
učitelka
585758052 simona.travnickova@zsho.cz
Mgr. Iveta Ženožičková
učitelka
585758052 iveta.zenozickova@zsho.cz
Mgr. Lada Kořistková
učitelka
585758052 lada.koristkova@zsho.cz
Mgr. Sandra Podhorná
učitelka
585758052 sandra.podhorna@zsho.cz
Mgr. Ivana Burianová
učitelka
585425401 ivana.burianova@zsho.cz
Mgr. Květuše Korčáková
učitelka
585758039 kvetuse.korcakova@zsho.cz
Mgr. Jana Svobodová
učitelka
585758035 jana.svobodova@zsho.cz
Mgr. Michala Navrátilová
učitelka
585758041 michala.navratilova@zsho.cz
Mgr. Marcela Zouharová
metodik prevence, učitelka
585758040 marcela.zouharova@zsho.cz
Mgr. Monika Swaczynová
učitelka
585758038 monika.swaczynova@zsho.cz
Mgr. Kristina Heklová
učitelka
585758054 kristina.heklova@zsho.cz
Mgr. Lucie Reichová
učitelka
585758041 lucie.reichova@zsho.cz
Mgr. Jana Manová
učitelka
585758053 jana.manova@zsho.cz
Mgr. Kristýna Kynclová
učitelka
585758033 kristyna.kynclova@zsho.cz
Mgr. Alena Pirklová
učitelka
585758051 alena.pirklova@zsho.cz
Mgr. Dana Šmajstrlová
učitelka
585758041 dana.smajstrlova@zsho.cz
Mgr. Jana Vaňková
učitelka
585758040 jana.vankova@zsho.cz
Mgr. Zdenka Lišková
učitelka
585758033 zdenka.liskova@zsho.cz
Mgr. Vilém Figalla
učitel
585758051 vilem.figalla@zsho.cz
Mgr. David Čech
učitel
585758051 david.cech@zsho.cz
Mgr. Kateřina Malinová
učitelka
585758054 katerina.malinova@zsho.cz
Mgr. Eva Dembická
učitelka
585758033 eva.dembicka@zsho.cz
Mgr. Iva Frýbortová
učitelka
585758040 iva.frybortova@zsho.cz
Mgr. Dagmar Krylová
učitelka
585758035 dagmar.krylova@zsho.cz
Mgr. Ondřej Kalina
učitel
585758032 ondrej.kalina@zsho.cz
Mgr. Karel Drlík
učitel
585758038 karel.drlik@zsho.cz
Mgr. Hana Della Santa
učitelka
585758053 hana.dellasanta@zsho.cz
Mgr. Olga Doubová
učitelka
585758032 olga.doubova@zsho.cz
Mgr. Karel Dvořák
učitel
585758032 karel.dvorak@zsho.cz
Mgr. Kateřina Dzurjaniková
učitelka
585758041 katerina.dzurjanikova@zsho.cz
Mgr. Milan Hampl
učitel
585758038 milan.hampl@zsho.cz
Mgr. Libor Kalas
učitel
585758051 libor.kalas@zsho.cz
Mgr. Michaela Konečná
učitelka
585758035 michaela.konecna@zsho.cz
Mgr. Lucie Lehečková
učitelka
585758054 lucie.leheckova@zsho.cz
Mgr. Lenka Mikulicová
učitelka
585758053 lenka.mikulicova@zsho.cz
Mgr. Lucie Nemerádová
učitelka
585758032 lucie.nemeradova@zsho.cz
Mgr. Silvie Svobodová
výchovný poradce, učitelka
585758038 silvie.svobodova@zsho.cz
Mgr. Jana Trnečková
učitelka
585758051 jana.trneckova@zsho.cz
Mgr. Libor Večerek
učitel
585758038 libor.vecerek@zsho.cz
Mgr. Aneta Vrágová
učitelka
585758054 aneta.vragova@zsho.cz
Mgr. Tereza Vyskočilová
učitelka
585758033 tereza.vyskocilova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Navrátilová
výchovný poradce pro I. stupeň
3.A 585758037 katerina.navratilova@zsho.cz
Mgr. Silvie Svobodová
výchovný poradce pro II. stupeň
585758038 silvie.svobodova@zsho.cz
Mgr. Marcela Zouharová
metodik prevence, učitelka
585758040 marcela.zouharova@zsho.cz
Mgr. Renata Šmeralová
školní psycholog
585758034 renata.smeralova@zsho.cz
Mgr. Eva Kamená
školní speciální pedagog
585758034 eva.kamena@zsho.cz
Mgr. Táňa Vozáková
školní speciální pedagog
585758034 tana.vozakova@zsho.cz
Ivana Procházková
vedoucí vychovatelka ŠD
585758050 ivana.prochazkova@zsho.cz
Olga Človečková
vychovatelka ŠD
585758037 olga.cloveckova@zsho.cz
Kateřina Wilferová
vychovatelka ŠD
585758050 katerina.wilferova@zsho.cz
Jana Kratinová
vychovatelka ŠD
585758050 jana.kratinova@zsho.cz
Marie Krátká
vychovatelka ŠD
585758050 marie.kratka@zsho.cz
Renata Kummerová
vychovatelka ŠD
585758037 renata.kummerova@zsho.cz
Bc. Eva Langerová
vychovatelka ŠD
585758037 eva.langerova@zsho.cz
Bc. Veronika Krejčí
vychovatelka ŠD
585758050 veronika.krejci@zsho.cz
Zdeněk Maté
vychovatel ŠD
585758037 zdenek.mate@zsho.cz
Mgr. Jitka Berková
vedoucí učitelka
1.E 585425401 jitka.berkova@zsho.cz
Mgr. Olga Shaaban Zemčáková
učitelka
2.E 585425401 olga.shaaban.zemcakova@zsho.cz
Mgr. Dana Veselá
učitelka
3.E 585425401 dana.vesela@zsho.cz
Mgr. Jitka Ševčíková
učitelka
3.F 585425401 jitka.sevcikova@zsho.cz
Mgr. Lucie Valušová
učitelka, metodik prevence
4.E 585425401 lucie.valusova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Dubanská
učitelka
4.F 585425401 katerina.dubanska@zsho.cz
Mgr. Ivana Burianová
učitelka
5.E 585425401 ivana.burianova@zsho.cz
Mgr. Marie Stavinohová
učitelka
585425401 marie.stavinohova@zsho.cz
Bc. Kateřina Chmelařová
vedoucí vychovatelka ŠD Čajkovského
585425401 katerina.chmelarova@zsho.cz
Bc. Hana Antalová
vychovatelka ŠD
585425401 hana.antalova@zsho.cz
Michaela Hlochová DiS.
vychovatelka ŠD
585425401 michaela.hlochova@zsho.cz
Monika Plachá
vychovatelka ŠD
585425401 monika.placha@zsho.cz