Školní speciální pedagog

Mgr. Táňa Vozáková

- kabinet 120

 

KONZULTAČNÍ HODINY pro rodiče

- po předchozí telefonické domluvě

ÚTERÝ 9:00 – 10:00

STŘEDA 15:00 – 16:00

 

Mgr. Eva Kamená

- kabinet 120

 

KONZULTAČNÍ HODINY pro rodiče

- po předchozí telefonické domluvě

ČTVRTEK 15:00 – 16:00

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Zaměřuje se na:

  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
  • diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků
  • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni
  • krátkodobá i dlouhodobá individuální práce se žákem
  • úpravu školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • komunikaci a kontakty s rodinou žáka (se zákonným zástupcem)
  • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť
  • metodické činnosti pro pedagogy školy, koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole