Výběrové řízení na pozici zástupce ředitele pro I. st. zš

 

Ředitel Základní školy Olomouc, příspěvkové organizace, Heyrovského 33

 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 

zástupce ředitele pro I. stupeň základní školy

 

 

Kvalifikační předpoklady:

 • Vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

 

Požadavky:

 • Organizační schopnosti a koncepční myšlení
 • Dobrá znalost práce na PC
 • Výborné komunikační schopnosti
 • Samostatnost, spolehlivost
 • Ochota se dále vzdělávat
 • Občanská a morální bezúhonnost

 

Praxe:

 • Délka dosavadní pedagogické praxe není rozhodující, zkušenost z řídící pozice vítána

 

Přihlášky:

 • Přihlášky do výběrového řízení (viz. příloha) posílejte výhradně písemně na adresu: Základní škola Olomouc, příspěvková organizace, Heyrovského 33, 779 00 Olomouc.
 • K přihlášce doplňte strukturovaný životopis a motivační dopis
 • Obálku označte heslem: „Neotvírat – výběrové řízení - zástupce ředitele“
 • Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky doručené do 18. 3. 2019 (včetně)

 

Průběh výběrového řízení:

 

1. kolo (cca do 25. 3. 2019)

Posouzení došlých přihlášek, vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

 

2. kolo (cca do 15. 4. 2019)

Ústní pohovory s vybranými uchazeči se zaměřením na organizaci a provoz I. stupně školy, znalost základní legislativy související s výchovně - vzdělávacím posláním školy.

 

Termín nástupu:

 • Nejlépe od 1. srpna 2019, popř. dle dohody

 

Platové podmínky:

 • Řídí se zákoníkem práce v platném znění, nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

 

Uchazeč, který bude vybrán jako nejvhodnější, je povinen před uzavřením pracovního poměru doložit:

 • Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o SZZ) ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • Doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů),
 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 • Originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců),

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv, a to i v jeho průběhu.