První pomoc ve 4. ročníku

V pondělí 8. října 2018 se společně žáci 4. A a 4.B zúčastnili školení první pomoci na Střední zdravotnické škole E. P­öttinga. Zajímavý program si pro naše žáky připravily studentky školy pod vedením paní prof. Pospíšilové. Děti se dozvěděly informace o resuscitaci, zdravé výživě i základy první pomoci při úrazech. Všem se školení zakončené předáním diplomu se sladkou odměnou moc líbilo. Touto cestou bych chtěla ještě poděkovat Janě Kratinové za zprostředkování této akce.

                                               tř. učitelky 4. A a 4. B