Projekt vysvědčení v 1. ročníku

Poslední den 1. pololetí se všichni prvňáčci zúčastnili společného projektu „Co už umíme“. Ve skupinkách procvičovali čtení s porozuměním, společně počítali, skládali puzzle, luštili přesmyčky a rébusy. Zopakovali si znalosti z 1. pololetí a dokázali, že toho už umí opravdu hodně. Navzájem spolupracovali s kamarády z ostatních 1.tříd.

Dokázali, že si samé jedničky na vysvědčení opravdu zaslouží!!!