Hustej net

Ve středu 5. září se žáci 4. B zúčastnili besedy o nástrahách internetu a sociálních sítích vůbec. Na modelových situacích si vyzkoušeli, jaká úskalí mohou skrývat neznámé facebookové profily žádající o přátelství. Na konkrétních ukázkách pak ve skupinách společně hledali možná řešení problémů, do kterých se mohou vlastní neopatrností dostat. Případně jak těmto situacím předcházet.                                                                                                                     

Program se dětem líbil. Informace, které děti získaly, byly pro ně velkým přínosem.                                                   

Mgr. Ivana Rozsívalová